Kullanım Şartları

Son güncellenme: 29/10/2023

Yasal haklarınız, çözüm yolları ve yükümlülüklerinizle ilgili önemli bilgiler içeren işbu Kullanım Şartları’ni dikkatlice okumanızı rica ederiz.

1. Taraflar

İşbu Kullanım Şartları (“Sözleşme”); İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 473973-5 numarası ile kayıtlı Vergi Kimlik Numarası 6170875530 olan Mergenium Eğitim Teknolojileri ve Ticaret Ltd. Şti. (Mersis No: 0617087553000001) (bundan sonra “Mergenium” olarak anılacaktır) ile Mergenium tarafından işletilmekte olan www.arfulus.com internet sitesi (“Site”) ile Arfulus mobil uygulamalarının (“Uygulama”) (hepsi birlikte “Arfulus” olarak anılacaktır) içeriğinden ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen ziyaretçi (“Ziyaretçi”), Mergenium sistemine kayıtlı hesabı olan üye (“Kullanıcı”), ücretli ve ücretsiz aboneliğe sahip Kullanıcılar (“Abone”) arasında geçerli olup (hepsi birlikte “Tüketici” olarak anılacaktır), Arfulus içerik ve hizmetlerinin kullanım koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

Abone, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu yazılım hizmetlerinin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. Sözleşmenin Konusu Hizmetler ve Özellikleri

Abone, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Yazılım Hizmetleri’ni satın almıştır. Satın alınan Yazılım Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları Site'deki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile Mergenium, Arfulus üzerinde Mergenium’un sunduğu ve Mergenium’un tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Yazılım Hizmetleri'ni, seçilen hizmet kategorisine ilişkin lisans sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Tüketici’ye sunmayı; Tüketici de Arfulus kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında Mergenium’a ödemeyi taahhüt eder.

Abone, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Yazılım Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Yazılım Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

3.1 Arfulus Hizmeti

(i) Arfulus hizmetinde saklanan ya da Arfulus hizmetinden ve Arfulus hizmeti aracılığıyla edinilen içerik veya bilgileri arşivlemeyeceğini, çoğaltmayacağını, dağıtımını yapmayacağını, değiştirmeyeceğini, sergilemeyeceğini, işlemeyeceğini, yayımlamayacağını, lisanslamayacağını, türev ürün üretmeyeceğini, satışa sunmayacağını veya kullanmayacağını;

(ii) grafik kullanıcı arabirimi, telif hakkı uyarıları ve ticari markalar dâhil olmak üzere Arfulus hizmetinin içerik korumalarının veya diğer unsurlarının hiçbirini bertaraf etmeyeceğini, kaldırmayacağını, değiştirmeyeceğini, devre dışı bırakmayacağını, geriletmeyeceğini, engellemeyeceğini, gizlemeyeceğini veya önlemeyeceğini;

(iii) Arfulus hizmetine erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya başka otomatik araçlar kullanmayacağını; Arfulus hizmeti üzerinden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmeyeceğini, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmayacağını veya parçalara ayırmayacağını;

(iv) Arfulus hizmetinin içeriğine herhangi bir kod veya ürün yerleştirmeyeceğini veya söz konusu içeriği herhangi bir şekilde manipüle etmeyeceğini;

(v) herhangi bir veri madenciliği, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmayacağını; 

(vi) her türlü yazılım virüsü ya da herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları dâhil olmak üzere, Arfulus hizmeti ile ilişkili herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zedelemek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir materyali yüklemeyeceğini, göndermeyeceğini, e-posta ile veya başka şekilde göndermeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul etmiş sayılır.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, Abone tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Tüketici tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. Kullanıcılar, Ücretsiz Denemeler, Abonelik, Faturalama ve İptal

5.1 Kullanıcı Olmak

Mergenium hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını kullanabilmek için bir Mergenium hesabı oluşturulması gerekebilir. Kullanıcı olmak için Arfulus'ta bulunan kayıt olma formuna girilecek olan e-posta ve parola ikilisi, Kullanıcı'nın kişisel kullanımına özeldir ve gizli tutulmalıdır. Oluşturulan hesabı ve parolanın gizliliğini koruma ve kullanılan cihaza erişimi kısıtlama hususunda sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.

5.2 Ücretsiz Denemeler ve Promosyonlar

Muhtelif zamanlarda, uygun olduğu durumlarda, Mergenium tarafından ya da Mergenium adına başkaları tarafından, Abonelik planları belirli bir süreliğine ödeme yapılmaksızın ya da indirimli bir fiyattan sunulabilir. Aboneliğin ücretsiz deneme süresi aksi belirtilmedikçe 7 (yedi) gündür. Ücretsiz denemeler yalnızca yeni kullanıcılar ve belirli eski kullanıcılar içindir. Mergenium, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı'nın ücretsiz denemeye uygunluğunu belirleme hakkını saklı tutar.

Ücretsiz deneme süresinin bitiminden önce aboneliğin iptal edilmediği sürece ücretsiz deneme süresinin sonunda aboneliğin abonelik ücretleri için seçilen ödeme yöntemi üzerinden faturalandırmaya başlanacaktır. Site'yi ziyaret edip bu sayfanın üst kısmında bulunan Ayarlar butonunun altındaki “Abonelik“ bağlantısına tıklayarak ücretsiz deneme veya aboneliğin ayrıntıları görüntülenebilir.

Mergenium, Abone'nin ücretsiz deneme süresinin bitiminde, aboneliğinin ödeme kısmının başladığına dair Abone'ye bir bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı iptal edene kadar abonelik ücreti, Ödeme Yöntemi üzerinden abonelik planında belirtilen periyotlarda faturalandırılmaya devam edecektir.

5.3 Abonelik

Ücretsiz Deneme ile veya denemesiz başlayan Mergenium aboneliği, abonelik iptal edilene kadar abonelik planında belirtilen periyotlarda devam edecektir. Mergenium Abonelik hizmetini kullanmak için internet erişiminin olması ve Mergenium'e güncel, geçerli ve kabul edilmiş bir Ödeme Yöntemi sağlanması gerekmektedir. Mergenium, abonelik ücretini seçilen Ödeme Yöntemi üzerinden faturalandırır. Bir sonraki dönemin abonelik ücretlerinin Ödeme Yöntemi üzerinden faturalandırılmasını önlemek için aboneliğin yenilenme tarihinden önce iptal edilmesi gerekmektedir.

Zaman zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Mergenium, kendi ürünlerinin ve hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sunulan abonelik planları dahil olmak üzere özel promosyon abonelik planları sunabilir. Bazı abonelik planları, farklı koşullar ve sınırlamaları içerebilir. Bu durumda bunlar kayıt esnasında veya Tüketici'ye sunulan diğer iletişimlerde açıklanacaktır. Bu abonelik planlarının kullanım koşullarının burada belirtilen hüküm ve koşullarla çeliştiği durumlarda, işbu Kullanım Koşulları geçerli olacaktır.

5.4 Faturalama

5.4.1 Yinelenen Faturalama

Abone Mergenium hizmetlerinin aboneliğini başlatarak, Mergenium hizmetini kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek olası işlem ücretleri gibi diğer tüm masraflar dahil olmak üzere, belirli faturalama tarihindeki toplam fiyat üzerinden abonelik planında belirtilen periyotlarda abonelik ücretini Ödeme Yönteminden tahsil etmesi için Mergenium’a yetki vermiş olur.

5.4.2 Fiyat Değişiklikleri

Mergenium herhangi bir şekilde ve herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyebileceği şekilde ürün ve hizmetlerinin fiyatlarını ayarlama hakkını saklı tutar. İşbu Kullanım Koşulları’nda aksi açıkça belirtilmediği sürece, satın aldığınız hizmette veya üründeki herhangi bir fiyat değişikliği, size e-posta bildiriminin ardından yürürlüğe girecektir.

5.4.3 Faturalama Döngüsü

Faturalama dönemi, Abone'nin hizmete kaydolurken seçtiği abonelik planına bağlıdır. Mergenium hizmetleri için abonelik ücretleri, aboneliğin iptal edilmediği sürece aboneliğin ödeme kısmının başlangıcında faturalandırılacaktır. Abonelik ücreti, aboneliğin başlangıcına karşılık gelen takvim gününde abonelik planında belirtilen periyotlarda Abone'nin Ödeme Yöntemi üzerinden otomatik olarak faturalandırılır.

Abonelik yenilenme tarihi, Abone'nin abonelik planı tercihindeki değişiklikler nedeniyle değişebilir.

5.5. İade

Abone, Mergenium aboneliğini dilediği zaman iptal edebilir. Bu durumda, mevcut fatura döneminin sonuna kadar Mergenium hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilir. Mergenium, ilgili mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde izin verildiği ölçüde, ödemeleri iade etmeyecek, kısmen kullanılmış dönemler için iade yapmayacak veya kredi tanımlaması yapmayacaktır.

5.6 Ödeme Yöntemleri

Ücretli Abonelik ile Mergenium hizmetlerini kullanabilmek için en az bir Ödeme Yöntemi sağlanması gerekmektedir.

Kullanıcılar, Ödeme Yöntemi bilgilerini Site'yi ziyaret edip Ayarlar sayfasının altındaki “Abonelik“ seçeneğine tıklayarak düzenleyebilirler.

Bir ödeme, son kullanma tarihi, yetersiz bakiye veya benzeri başka nedenlerle başarılı bir şekilde alınamazsa ve Kullanıcı ödeme yöntemi bilgilerini değiştirmezse veya hesabını iptal etmezse, tahsil edilmeyen tutarlardan sorumluluk Kullanıcı'ya ait olacaktır. Böyle bir durumda Kullanıcı, güncellediği Ödeme Yöntemi'ni faturalandırmaya devam etmesi için Mergenium’a yetki vermiş olur. Bu durum, Kullanıcı'nın fatura tarihlerinde değişikliğe neden olabilir.

Eğer Kullanıcı Ödeme Yöntemi olarak bir üçüncü taraf (örneğin iTunes, Google Play veya benzeri bir hesap) hesabını kullanarak Mergenium'e kaydolduysa ve Mergenium aboneliğini ücretsiz deneme süresi dahil olmak üzere istediği zaman iptal etmek istiyorsa, bunu ilgili üçüncü tarafla hesabını ziyaret edip otomatik yenilemeyi kapatarak veya Mergenium hizmetinden aboneliğini iptal ederek bu tür bir üçüncü taraf aracılığıyla yapması gerekecektir. Ayrıca Kullanıcı, ilgili üçüncü taraf ile olan hesabını ziyaret ederek aboneliği ile ilgili fatura bilgilerini kontrol edebilir.

Belirli Ödeme Yöntemleri için, Kullanıcı'nın Ödeme Yöntemi'ni sağlayan kuruluş Kullanıcı'dan yabancı işlem ücreti veya başka tür masraflar alabilir. Ayrıntılar için Ödeme Yöntemi servis sağlayıcınız ile görüşülmesi gerekmektedir.

5.7 İptal

Abone, Mergenium aboneliğini istediği zaman iptal edebilir. Bu durumda fatura döneminin sonuna kadar Mergenium hizmetine erişmeye devam edebilir. Mergenium, kısmi abonelik dönemleri için geri ödeme veya kredi sağlamamaktadır.

Aboneliği iptal etmek için Mergenium hesabında Ayarlar sayfasının altındaki “Abonelik“ bölümüne gidilmesi ve iptal işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Aboneliğin iptal edilmesi durumunda abonelik, mevcut fatura döneminin sonunda otomatik olarak sona erecektir.

6. Kullanım Koşulları DEĞİŞİKLİKLERİ

Mergenium’un Kullanım Koşulları'nda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ne var ki Kullanım Koşulları'nda yapılan herhangi bir değişiklik, kullanıcıya bildirim yapılmasını takiben en erken 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır.

7. Tüketicinin SORUMLULUKLARI

Tüketici, hizmet alırken yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını ve bu hizmetin alımında mevzuat ve kullanım koşullarından kaynaklı sınırlamalara riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu doğrultuda üye, Mergenium’un sunacağı hizmet aracılığıyla edinilen içerik ve bilgileri -Mergenium’un izin verdiği araçlar ve kapsam haricinde- çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, başka platform ve yerlerde sergilemeyeceğini, yayımlamayacağını, yayımlanmasına aracılık etmeyeceğini, işleyip yeniden kullanmayacağını, benzeri başka ürünler üretmeyeceğini, satışı ya da kiralamasını yapmayacağını kabul etmiş sayılır. Bundan başka tüketici, Mergenium tarafından oluşturulmuş korumaların hiçbirini devre dışı bırakmayacağını, değiştirmeyeceğini ve bozmayacağını da taahhüt eder. Tüketici tarafından Mergenium’daki içeriklerle ilgili herhangi bir paylaşım yapılması Tüketici’nin kendi sorumluluğunda olup Tüketici’nin paylaşımlarından hiçbir şekilde Mergenium sorumlu değildir. Şu kadar ki Tüketici, belirli şartlar dahilinde ve Kullanım Koşulları'na uygun olarak hizmet sağlayan Mergenium’un içeriklerinin başkaca platformlarda sair şekilde yayınlanmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olabileceği bilinci ile hareket edeceğini, bu kapsamda hiçbir şart ve koşulda Mergenium’dan talepte bulunmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici, Mergenium hizmetlerine erişmek için robot, örümcek, kazıyıcı ve başkaca otomatik yollar kullanmayacaktır. Ayrıca Tüketici, Mergenium hizmetleri üzerinden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde parçalara ayırmamayı; Mergenium hizmetlerinin içeriğine herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi veya herhangi bir şekilde manipüle etmemeyi; herhangi bir veri oluşturma, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı; her türlü yazılım virüsü ya da herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları dâhil olmak üzere, Mergenium hizmetleri ile ilişkili herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zedelemek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir materyali yüklememeyi, göndermemeyi, e-posta ile veya başka şekilde göndermemeyi veya iletmemeyi kabul etmiş sayılır.

Tüketici, yukarıda da ifade edildiği gibi meri mevzuatın kendisine yüklediği her türlü kurala uygun davranmakla yükümlüdür. Tüketici'nin belirtilenler ve meri mevzuattan kaynaklı başkaca yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, -varsa- üyeliği sonlandırılabilecek olup Mergenium’un fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı olduğu gibi tüketicinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlara ilişkin Mergenium’un mesuliyeti bulunmamaktadır.

Kullanıcı, Mergenium hesabı üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerden sorumludur. Hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek adına Kullanıcı, hizmete erişmekte kullanılan Mergenium’u destekleyen cihazların kontrolünü elinde tutmayı sürdürmeli ve hesabın şifresini kimseyle paylaşmamalıdır. Kullanıcı’nın rızası dışında hesabının kullanıldığını fark etmesi üzerine, bu durumu Mergenium’a bildirme ve şifre değişikliğine gitme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Mergenium, üyeliği sonlandırabilir veya hesabı askıya alabilir.

Kullanıcı, Mergenium üyeliği için gerekli olan tüm şart ve koşulları sağladığını, bu kapsamda Mergenium ile paylaştığı her türlü bilginin doğru ve güncel olduğunu, anılan bilgilerin güncel ve/veya doğru olmamasından kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Mergenium tarafından sağlanacak hizmetlere, içeriklere, içeriklerin ve hizmetlerin çeşitliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmadığını, Mergenium’un içerikleri ve hizmetleri dilediği şekilde artırma, azaltma ve değiştirme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, belirli bir hizmet bedeli karşılığında veya ücretsiz deneme süresi boyunca Abone olması durumunda da işbu Kullanım Koşulları’nın geçerliliğini koruyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Mergenium, verdiği hizmetin kesintisiz veya kusursuz olduğuna ilişkin taahhüt vermemektedir. Tüketicilere en iyi şekilde hizmet vermek Mergenium’un en önemli hedefi olmakla birlikte verilen hizmetlerde bir takım aksaklık ve kusurlar da meydana gelebilecektir. Bu nedenle Tüketici, Mergenium’a karşı tüm özel, dolaylı ya da bağlı zararlardan feragat ettiğini, herhangi bir iade talep etmeyeceğini peşinen kabul eder. Bu kabul, feragat edilemeyecek herhangi bir garantiyi veya üyenin ikamet ettiği ülkenin yasaları uyarınca sahip olabileceği hakları sınırlamayacaktır. Mergenium, herhangi bir ortamda sunulan içerik, hizmet ya da programlarının, Mergenium’a iletilen materyal ya da fikirlerle olan benzerliklerden sorumlu değildir.

10. Müşteri Desteği

Tüketici, herhangi bir yardıma ihtiyacı olması halinde veya ürün/hizmetlere ilişkin şikayet ve itirazı olması halinde, Mergenium'un müşteri desteği e-posta adresine sorunlarını iletebilir.

11. Fikri Mülkiyet

Arfulus'ta bulunan her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Mergenium’un iznine tabidir. Tüketici, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Mergenium’un açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir fikir ve sanat ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla Arfulus’u kullanamaz. İçerik, Arfulus’ta bulunan her türlü bilgi ve sair materyaller sadece Mergenium’dan yazılı izin alınması kaydıyla ve Mergenium’un izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Mergenium’un önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Kullanıcı “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”, “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname”, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu” ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Mergenium’un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Tüketici’ye aynen rücu hakkı saklıdır.

Mergenium, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duymakta ve Tüketicilerinin de aynısını yapmasını beklemektedir. Mergenium, üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını gözetir. Mergenium, uygun durumlarda, sürekli olarak hak ihlalinde bulunan Abonelerin veya Kullanıcıların hesaplarını askıya alabilir veya aboneliklerini/üyeliklerini feshedebilir. Mergenium, Arfulus kullanılarak yapılan telif hakkı ihlali iddialarına, bu tür iddiaların aşağıdaki belirtilen şekilde Mergenium’un Atanmış Telif Hakkı Temsilcisi’ne bildirilmesi durumunda hızlı bir şekilde yanıt verecektir.

Size ya da bir başkasına ait olan telif haklarının Mergenium hizmetleri aracılığı ile ihlal edildiğini düşünüyorsanız, [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mergenium, usulüne uygun telif hakkını gösteren belgeler ile yapılan uyar kaldır ihtarı ile, itiraz edilen içeriğin Arfulus'tan kaldırılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü her türlü önlemi alacaktır.

12. DAMGA VERGİSİ

İşbu üyelik koşulları nedeniyle damga vergisi doğması halinde damga vergisi Mergenium tarafından ödenecektir.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme'den kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca Tüketici, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Kullanım Koşulları, Site'de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Arfulus'u kullanan, Arfulus'a giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. İşbu Kullanım Koşulları, Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.