• Sonuç
  • İçerik
  • Örnekler

Sonuç

Sonuç ve çözüm adımları burada gösterilecektir.

Matris Eşelon Form

Eşelon Form

Eğer bir matrisin; sıfır satırları en altta, sıfır olmayan satırlarının sıfır olmayan ilk elemanı (pivot) bir ise, üst satırların pivotları alt satırlardaki pivotların solunda ise bu matrise Eşelon Formda matris denir.

Satır İndirgenmiş Eşelon Form

Eğer bir matrisin; sıfır satırları en altta, sıfır olmayan satırlarının sıfır olmayan ilk elemanı (pivot) bir ise, üst satırların pivotları alt satırlardaki pivotların solunda ise, pivot elemanların üstünde ve altında kalan elemanların hepsi sıfır ise bu matrise Satır İndirgenmiş Eşelon Formda matris denir.

Örnekler

Arfulus'un nasıl çalıştığını görmek için bir örneğe tıklayın!

  • $$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$$ matrisinin eşelon formunu bul.
  • $$\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$$ matrisinin satır indirgenmiş eşelon formunu bul.