• Sonuç
  • İçerik
  • Örnekler

Sonuç

Sonuç ve çözüm adımları burada gösterilecektir.

Türev

Eğitim içerikleri yakında geliyor!

Örnekler

Arfulus'un nasıl çalıştığını görmek için bir örneğe tıklayın!

  • $$(x^{\sin(x)})'' + \frac{d}{dx}\left(\tan(x)\right)$$ ifadesini hesapla.
  • İkinci dereceden $$\frac{d}{dx^2}\left(x\ln x + xe^x\right)$$ türevini hesapla.
  • $$\frac{d}{dxdy}\left(x^y\right)$$ ifadesinin kısmi türevlerini hesapla.